Loading...

Поверителност на личните данни

Аз съм съгласен/а Агенция” АЛЕНИЯ ХОУМ”  да публикува на фирмения си сайт и във фирмената си фейсбук страница следните мои лични данни: имена, телефон и/или имейл с маркетингова цел.
Аз съм съгласен/а Агенция ”АЛЕНИЯ ХОУМ” да съхранява посочените в т. 1 лични данни на електронен носител в електронна база данни .
С НАСТОЯЩОТО ДЕКЛАРИРАМ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ "АЛЕНИЯ ХОУМ " ДА СЪБИРА, ОБРАБОТВА, СЪХРАНЯВА И УНИЩОЖАВА ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1 ОТ НАСТОЯЩЕТО ДАННИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 И ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
ДЕКЛАРИРАМ ,ЧЕ ПРЕДОСТАВЯМ ИЗРИЧНОТО СИ СЪГЛАСИЕ "АЛЕНИЯ ХОУМ" ДА ПРЕДОСТАВЯ ПОСОЧЕНИТЕ В Т. 1 ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ДАННИ НА ЗАКОНОВО ИЛИ ДОГОВОРНО ОСНОВАНИЕ.